RECYKLACE KDEKOLI Každá plechovka se počítá podporuje recyklaci nápojových plechovek FESTIVALY Recyklace jako zážitek

O nás

Spolek Každá plechovka se počítá byl založen za účelem zvýšení povědomí o výhodách recyklace nápojových plechovek. Podporuje jejich sběr a recyklaci, navazuje kontakty a rozvíjí spolupráci s organizacemi s obdobným zaměřením.

Globální iniciativa Every Can Counts chce přispět k třídění odpadu a zvýšit tak míru recyklace nápojových plechovek. Hliník, ze kterého jsou vyrobeny, je 100% recyklovatelný a proces recyklace zajistí návrat nové plechovky zpátky do rukou žíznivého spotřebitele.

V dnešní době již nelze ignorovat výzvy spojené s ochranou životního prostředí. Efektivní využití vyprodukovaného odpadu je jediná možná cesta, jak snížit zátěž, kterou jako společnost přírodě způsobujeme. I proto chce projekt Každá plechovka se počítá motivovat lidi, aby třídili kovový odpad správně a přispěli tak k jeho recyklaci.

Členy spolku Každá plechovka se počítá jsou European Aluminium Association (EAA Packaging Group), CANPACK Czech, Ball Beverage Packaging Czech Republic, Ardagh Metal Packaging Europe a CROWN Packaging Europe. Součástí iniciativy Každá plechovka se počítá se může stát kdokoliv. Buď se přímo připojí ke spolku, nebo se stane aktivním členem komunity na sociálních sítích a veřejných akcích, případně bude „jen“ správně třídit plechovky.

Co děláme

Cílem našich aktivit je zvýšit povědomí o výhodách správného třídění nápojových plechovek v České republice. Podporujeme sběr a recyklaci, navazujeme kontakty a rozvíjíme spolupráci s organizacemi s obdobným zaměřením.

Spolek Každá plechovka se počítá od roku 2019 podporuje třídění a recyklaci plechovek prostřednictvím všech dostupných kanálů. Velmi důležitou součástí jsou především sociální sítě, a sice náš instagramový a facebookový profil. Navázali jsme úspěšné spolupráce se společnostmi RedBull, Coca-Cola nebo Asahi a podporovali třídění plechovek přímo v terénu na sportovních či kulturních akcích. Cílem spolku je pozitivně motivovat širokou veřejnost k třídění odpadu, především plechovek. Dále chce témata spojená s recyklací aktivně podporovat formou kampaní a spoluprací s českými výrobci nápojů.

0

zemí světa

0

let v Česku

0

akcí celkem

Proč je důležité třídit plechovky?

1. Kov se dá recyklovat donekonečna bez ztráty kvality materiálu.

2. Recyklace uspoří 95 % energie oproti výrobě nového materiálu.

3. Kov se dá na třídicích linkách snadno oddělit od jiných materiálů.

4. V Evropě je zrecyklováno 75 % nápojových plechovek.

5. Recyklace plechovek šetří přírodní zdroje i energii a snižuje objem skleníkových plynů.

Novinky

Chcete s námi spolupracovat?

Pokud chcete podpořit recyklaci nápojových plechovek, rádi s vámi budeme spolupracovat.

Stále hledáme nové partnery, s kterými vytvoříme pro veřejnost nové příležitosti k recyklaci.

Podívejte se, s kým spolupracujeme a co vám můžeme nabídnout.

 • Potřebujete odbornou pomoc? Můžeme s vámi sdílet know-how z 19 zemí Evropy a z Brazílie, zajistit školení a další konzultace.

 • Spolupracujeme se značkami, abychom pomohli zvýšit povědomí o recyklovatelnosti jejich obalů.

  Zde jsou některé možnosti, jak můžeme vaši značku podpořit:

  • Společné komunikační kampaně – pojďme společně zvýšit povědomí o recyklaci plechovek.
  • Sampling – můžeme vám poskytnou recyklační boxy nebo ambasadory s recyklačními batohy. Pomůžeme vám zajistit sběr plechovek kdekoli, kde bude vaše značka.
  • Akce – na vašich akcích pomůžeme zvýšit povědomí o recyklaci. Máme například interaktivní nástroj Pixelata nebo originální sběrné nádoby.
  • Podpora na sociálních sítích – poskytneme vám data a infografiky pro vaše sociální sítě.
 • Stále více festivalů a jiných kulturních či sportovních akcí dbá na ekologii.

  Dokážeme dát organizátorům komplexní podporu ohledně recyklace nápojových plechovek. Spolupracujeme na zábavných i edukačních aktivitách, které motivují návštěvníky ke správné recyklaci nápojových plechovek. Zde je několik příkladů:

  • Plechovkové klece – klece různých tvarů slouží jako sběrná místa na prázdné plechovky i jako oblíbená dekorace k fotkám z akce.
  • Ambasadoři s recyklačními batohy – dojdeme přesně tam, kde jsou prázdné plechovky.
  • PixelCan – seskládáme jakýkoli obrazec z prázdných plechovek.
  • Komunikační spolupráce – podpoříme vaši akci na našich sociálních sítích nebo v mediální komunikaci.
 • Pitný režim je důležitý. A prázdné plechovky je důležité správně vytřídit. Vaší škole můžeme poskytnout třeba třídicí koše nebo další informační materiál.

 • Pijí vaši zaměstnanci rádi nápoje z plechovek? Umožněte jim prázdné obaly správně vytřídit. Můžeme vám poskytnout recyklační koše a další podporu.

Partneři

Otázky a odpovědi

V Evropě (EU + Evropské sdružení volného obchodu) se ročně zrecykluje zhruba 36 miliard nápojových plechovek a toto číslo stabilně roste. Kromě toho věříme, že podstatný objem plechovek je sbírán i mimo oficiální recyklační sektor. Průměrný podíl recyklovaných plechovek v Evropě v roce 2019 činil 76 %; do roku 2030 bychom chtěli toto číslo zvednout nad 90 %. Česko za EU zaostává, podíl recyklace se pohybuje okolo 40 %.

Sklo a hliník (a kovy obecně) mají jednu výhodu: jedná se o stálé materiály a jejich fyzikální vlastnosti se tak během recyklačního procesu nemění. Což neplatí pro plasty nebo papír. Hliník má také tu výhodu, že jeho tavný bod (660 °C) je nižší než u skla (1 500 °C), potřebuje tedy k recyklaci méně energie.

V Evropě se nachází více než 220 provozů na recyklaci hliníku, které mohou snadno tavit i nápojové plechovky a poté je přetvořit v nové produkty.

Největší továrny primárně na recyklaci nápojových plechovek jsou v německém Nachterstedtu (Novelis) a Neussu (Hydro), britském Warringtonu (Novelis), ve francouzském Neuf-Brisach (Constellium) a v řeckých Aténách (Elval).

Tyto vyjmenované továrny umí takzvaný uzavřený kruh „od plechovky k plechovce“, což znamená, že z použitých nápojových plechovek vytváří rovnou role plechu použitelného k výrobě nových plechovek.

Pokud bychom chtěli vyrábět plechovky o objemu 33 cl, z jedné tuny použitých plechovek bychom vyrobili téměř 82 000 nových, protože dnes je potřeba jen 12,2 kg hliníku na výrobu jednoho tisíce plechovek.

Na proces recyklace se můžete podívat zde nebo zde.

Recyklovatelné předměty se shromažďují převážně těmito způsoby: Existují schémata třídění kerbside, kde se recyklovatelné materiály třídí v nákladním automobilu. Dalším způsobem jsou vzájemně propojené systémy, ve kterých se všechny recyklovatelné předměty umístí do jednoho oddílu v nákladním automobilu, odvezou se do zařízení pro využití materiálu (MRF) a teprve poté se roztřídí.

V MRF se veškerý odpad třídí a rozděluje podle různých typů materiálů, a to ručně nebo strojem (nebo oboje). Potom se odpad odešle výrobcům, kteří materiál použijí na nové výrobky. Jiné země mají tzv. PMD systém sběru, ve kterém se kovové obaly včetně plechovek shromažďují společně s plastovými obaly a nápojovými kartony. Předem roztříděná obalová frakce následně přejde do třídicího střediska, kde jsou hliníkové plechovky spolu s ostatními hliníkovými předměty tříděny pomocí odlučovačů.

Po roztřídění se recyklovatelné materiály stávají cennými komoditami na světovém trhu. Použité plechovky od nápojů se mohou stát novými nápojovými plechovkami a vrátit se do regálů obchodů asi za 60 dní. Mohou se také stát součástí jízdního kola, automobilu, telefonu nebo třeba hrnku na kávu. Nezáleží na tom, kde recyklovaný kov najde druhý život, pokud zůstává navždy v oběhu!

Samozřejmě. Pro odpadové systémy vybavené moderními třídicími technologiemi to není problém. Nejprve se magnetem oddělí železný odpad. Zbylé neželezné kovy se pak z odpadu snadno vyndají pomocí odlučovačů, které díky silnému magnetickému poli přinutí hliník „skákat“, zatímco jiné materiály nereagují. Tím se izoluje hliníkový odpad ve druhé nádobě umístěné dále od konce dopravníkového pásu v třídicím centru. V nejbližším kontejneru se shromažďuje vše, co není ze železa.

Věříme, že v roce 2050 bude každá použitá plechovka v Evropě vytříděna a zrecyklována. Zatím usilujeme o to, abychom v roce 2030 zrecyklovali přes 90 % plechovek.

Kontakt

Každá plechovka se počítá, z.s.
Dýšina 292, 330 02

Kontaktní osoba:
Hana Puškařová
+420 732 212 625