Každá plechovka má svůj význam: Úspěch PixelCanu na E.ON Ekofestival v Kasárnách Karlín

Každá plechovka má svůj význam: Úspěch PixelCanu na E.ON Ekofestival v Kasárnách Karlín

Každá plechovka má svůj význam: Úspěch PixelCanu na E.ON Ekofestival v Kasárnách Karlín 2560 1920 DigitalCZ

E.ON Ekofestival je významným festivalem udržitelnosti, který se v září 2023 konal v pražských Kasárnách KarlínJeho cílem je nejen mluvit a vzdělávat o udržitelnosti, ale také ukazovat, jak se dá uplatňovat v praxi.

Program festivalu byl plný přednášek o různých environmentálních tématech od znalců z oboru, kreativních ukázek podniků s ekologickým poselstvím a hudebních koncertů, které akci dodaly skvělou atmosféru. Do diskusí a celého programu se zapojili i osobnosti českého veřejného života.

Jsme rádi, že jsme byli součástí této skvělé akce, a mohli tak podpořit naše poselství o důležitosti recyklace a zároveň rozšířit povědomí o tomto tématu mezi širokou veřejností. V průběhu celého E.ON Ekofestivalu stála v Kasárnách Karlín instalace PixelCan, která návštěvníkům umožňovala doslova ‘kreslit’ plechovkami. Možnost zapojení se do tvorby stěny „PixelCan“ z vypitých plechovek se setkala s velkým ohlasem mezi návštěvníky, kteří byli ohromeni kreativním ztvárněním recyklace plechovek. Během celé akce jsme diskutovali se stovkami návštěvníků o možnostech třídění a nekonečné recyklovatelnosti nápojových plechovek.

Ve světle těchto festivalových událostí bylo jasné, že zájem o udržitelnost a ochranu životního prostředí je stále důležitější. Spolupráce jako je tato ukazují, jak může být naše budoucnost lepší, pokud budeme dbát na udržitelnost.

E.ON Ekofestival si dlouhodobě klade za jako hlavní cíl poukázat na důležitost zabývat se tématem udržitelnosti a zkoumat řešení mnoha oblastí. Toto byla jedna z příležitostí, jak se mohli lidé dozvědět více informací o recyklaci plechovek, inspirovat se a začít jednat.