V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více

V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více

V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více 2560 1707 HannovaCZ

Od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odpadů. Od té doby se možnosti sběru občany postupně rozšiřují, ale současná infrastruktura stále nestačí na splnění nových cílů EU platných pro recyklaci kovových obalů.

EKO-KOM proto v červenci letošního roku zahájil program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy. Není ale pravda, že by nádoby na kovy v systému EKO‑KOM dosud úplně chyběly. Naopak počet nádob na kovy v obcích v posledních letech výrazně roste, což dokládají údaje uvedené v následující tabulce.

Zatímco na počátku sledovaného období v roce 2015 bylo evidováno v obcích celkem 3 212 nádob na kovy, v prvním čtvrtletí roku 2020 to bylo už 31 749 nádob, do kterých je možné vytřídit mimo jiné nápojové plechovky.

V reakci na výše uvedený program podpory se očekává především další výrazný nárůst počtu nádob, do kterých je možné kovy třídit ve směsi s jinou komoditou (nejčastěji s plastem), a to využitím existujících kontejnerů určených právě ke sběru jiné komodity.

Nádobový (a pytlový) sběr kovu se stává výrazným prvkem v zajištění zpětného odběru obalových kovů a postupně jej zavádí stále více obcí. Na níže uvedených mapách je znázorněn vývoj pokrytí sběru kovů tímto způsobem v jednotlivých obcích České republiky.

Zdroj: EKO-KOM