K iniciativě Every Can Counts se připojuje první mimoevropská země

K iniciativě Every Can Counts se připojuje první mimoevropská země

K iniciativě Every Can Counts se připojuje první mimoevropská země 1920 1080 HannovaCZ

Po dvanácti letech, kdy se iniciativa Every Can Counts snaží motivovat lidi k recyklaci nápojových plechovek, se k 19 evropským zemím nově připojuje Brazílie. Společným cílem stále se rozrůstající komunity lidí, společností a organizací je 100% míra recyklace hliníkových plechovek.

Brazilskou verzi Every Can Counts s názvem Cada Lata Conta zaštiťuje brazilská asociace výrobců hliníkových plechovek Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio). Svůj program odstartovala na konci loňského roku. Zaměřuje se hlavně na aktivity spojené s ekologickou výchovou a změnou chování spotřebitelů.

Brazílie se tak stává velmi důležitým partnerem naší komunity. „Brazílie se už v tuhle chvíli může pochlubit jednou z nejvyšších úrovní recyklace nápojových plechovek na světě – více než 95 % –, s odhodláním toto procento udržet, a dokonce ještě zvýšit,“ říká Cátilo Cândido, výkonný prezident asociace Abralatas, a dodává: Chceme ukázat Brazilcům skutečný příklad cirkulární ekonomiky, a to především zábavným a kreativním způsobem.“

O ABRALATAS

Společnost Abralatas, založená před 18 lety, je hlavním představitelem brazilského průmyslu hliníkových nápojových plechovek. Třetí největší trh na světě poskytuje primární obaly pro piva a další nápojové produkty v zemi. Zatímco Brazílie má rekordní míru recyklace plechovek, cílem organizace je posílit a rozvíjet průmysl hliníkových plechovek sociálně a ekologicky odpovědným způsobem.