plechovky

Po stopách plechovek s youtuberem Pecou. Podívejte se na koloběh recyklace kovů

Po stopách plechovek s youtuberem Pecou. Podívejte se na koloběh recyklace kovů 1629 731 HannovaCZ

Oslovili jsme známého youtubera Pecu, aby společně s námi natočil video o osudu správně vytříděné plechovky. Jak se na třídící lince oddělí hliník od železa? Co se děje s recyklovaným hliníkem? Mrkněte se na video, které za pár dní viděli už desetitisíce lidí!

Stále se ozývají skeptické hlasy, co se třídění odpadu týče, kovy nevyjímaje. Přitom 100% recyklovatelný hliník, ze kterého jsou vyrobeny nápojové plechovky, je dokonalým materiálem v rámci cirkulární ekonomiky. Jeho správné třídění vrací hliníkovou plechovku stále dokola spotřebitelům do ruky a není tak zapotřebí náročně těžit nové suroviny.

Abychom tyto skeptické hlasy přesvědčili, že třídit kovy a obzvlášť plechovky má opravdu smysl, oslovili jsme youtubera Pecu, aby s námi natočil video. Zadání bylo jednoduché – Peca měl zjistit, co se s plechovkou po vytřídění doopravdy stane. Jelikož bydlí v Praze, vydal se natočit, jak vypadá třídící linka kovů spravovaná Pražskými službami.

Tím ale Pecova cesta neskončila, ve videu se dostanete i do továrny na plechovky u Plzně, kde zjistíte, kolik plechovek denně se v srdci Evropy vyrobí. Přesvědčte se sami!

Máme radost, že video oslovilo tolik lidí a věříme, že dokáže přesvědčit i ty, kteří byli k třídění plechovek dosud skeptičtí. Třídění plechovek má dnes ještě větší smysl než dříve. Jak ukázal náš průzkum, veřejné mínění je třídění odpadu nakloněno i vlivem pandemie koronaviru. Zbývá jen ještě více zlepšit infrastrukturu, což je doufejme otázkou blízké budoucnosti.

Pokud chcete sledovat Pecovu tvorbu, mrkněte se na jeho YouTube kanál

Skvělý je i jeho Instagram

Neziskové iniciativy Každá plechovka se počítá a Ukliďme Česko zahajují spolupráci. Cílem je více zrecyklovaných plechovek

Neziskové iniciativy Každá plechovka se počítá a Ukliďme Česko zahajují spolupráci. Cílem je více zrecyklovaných plechovek 2000 1334 HannovaCZ

Nezisková organizace Každá plechovka se počítá zahajuje spolupráci s iniciativou Ukliďme Česko. Obě organizace mají zájem na co největším podílu zrecyklovaných nápojových plechovek. Podle posledních dat totiž Češi vytřídí jen asi 40 % nápojových plechovek a za evropským průměrem (76 %) tak výrazně zaostávají.

Nápojové plechovky jsou ekonomicky i environmentálně velmi výhodným obalem. Hliník, ze kterého jsou vyrobené, se dá donekonečna recyklovat bez ztráty kvality, a navíc se jeho recyklací ušetří až 95 % energie oproti výrobě nového materiálu. Další výhodou oproti skleněným lahvím je nízká hmotnost plechovek a s ní spojené úspory při dopravě.

Podle posledních čísel se v Česku zrecykluje jen asi 40 % spotřebovaných plechovek, což znamená velkou environmentální a ekonomickou ztrátu. Celoevropská iniciativa Každá plechovka se počítá si dává za cíl vzdělávat spotřebitele, aby tento materiál správně třídili.

I proto nyní navazuje spolupráci s organizací Ukliďme Česko a s její webovou aplikací Kam s ním?. „Vznik takového projektu kvitujeme. Často narážíme na to, že by lidé chtěli nápojové plechovky recyklovat, ale nevědí kde a jak. Přitom v Česku už je přes 30 tisíc míst, kde mohou prázdné plechovky vytřídit,“ říká předseda iniciativy Každá plechovka se počítá Radek Mádr.

Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko doplňuje: „Nyní si lidé mohou nejbližší sběrné místo snadno vyhledat na www.KAMsNIM.cz. V tuto chvíli máme v mapě přes šest tisíc takových míst a další postupně přibývají.“

Z nedávného exkluzivního celoevropského výzkumu, který pro iniciativu Každá plechovka se počítá připravila agentura LUCID, totiž vyplývá, že plechovky třídí pravidelně jen necelá třetina Čechů. Právě absence sběrných nádob v ulicích nebo malá informovanost jsou největší překážkou, proč Češi kovový odpad netřídí. „Zkvalitnění recyklační infrastruktury a osvěta jsou tou nejlepší cestou, jak vrátit co nejvíce plechovek do oběhu. Musíme si uvědomit, že každá spotřebovaná plechovka je vlastně hliník, který můžeme znovu použít,“ dodává Radek Mádr.

Evropané chtějí na veřejných místech více nádob na třídění odpadu, ukazuje průzkum

Evropané chtějí na veřejných místech více nádob na třídění odpadu, ukazuje průzkum 1000 692 HannovaCZ

Evropané by chtěli více nádob na tříděný odpad ve veřejném prostoru. Zároveň upřednostňují nekonečně recyklovatelné obaly, lepší označování výrobků a chtějí vědět více o tom, co se stane s odpadem po jeho vytřídění. Vyplývá to z celoevropského průzkumu veřejného mínění, který nechala provést iniciativa Every Can Counts (Každá plechovka se počítá), která si dává za cíl zvyšovat povědomí o přínosech recyklace nápojových plechovek.

Většina respondentů (86 %) tvrdí, že v současné době je důležitější než kdy dříve recyklovat odpad. Zdá se však, že hlavní překážkou větší míry recyklace je nedostatečná infrastruktura.

Průzkum ukázal, že drtivá většina respondentů (93 %) by ráda viděla více nádob na tříděný odpad v ulicích, veřejných prostorách, parcích, na koupalištích nebo turistických stezkách. Toto číslo stoupá až na 94 %, pokud jsou lidé dotázáni na velké sportovní nebo kulturní akce. Navíc 90 % respondentů říká, že na takových akcích by se mělo pití podávat pouze v recyklovatelných nádobách. Stejný názor má i 91 % obyvatel České republiky.

Souhlasím s výrokem Evropský průměr Česko
V ulicích by mělo být více nádob na tříděný odpad 93 % 90 %
Na velkých akcích by mělo být více nádob na tříděný odpad 94 % 92 %
Na velkých akcích by se měly nápoje podávat v recyklovatelných obalech 90 % 91 %

„Většina dotazovaných je připravena udělat více, pokud jde o třídění a recyklaci nápojových plechovek vypitých mimo domov. Ale možnosti recyklace a sběru jsou v mnohých případech nedostatečné. Třídění a recyklace plechovek na nápoje by mohly být mnohdy dostupnější a rozhodně to dává velký smysl, protože hliníkové plechovky jsou vyrobeny z plně recyklovatelného materiálu,“ uvedl David Van Heuverswyn, ředitel Every Can Counts Europe.

Lidé mají problémy s recyklací hlavně tehdy, když jsou mimo domov; 83 % respondentů uvedlo, že doma třídí nápojové obaly. Tento počet ale klesá na 54 % na pracovišti a pouze 49 % lidí třídí odpad, když jsou venku.

Češi poctivě třídí doma, venku chybí koše

Většina lidí v Česku (90 %) uvedla, že v ulicích není dostatek nádob na tříděný odpad, přičemž pro 52 % respondentů je to hlavní důvod, proč netřídí nápojové obaly, když jsou mimo domov. Doma pravidelně třídí prázdné nápojové obaly 82 % Čechů, na pracovišti 58 % respondentů, ale už pouze 47 % lidí třídí prázdné nádoby od nápojů, když jsou venku. „V českých městech je relativně hodně nádob na tříděný odpad a jejich počet se stále zvyšuje. Ale výzkum ukázal, že lidé po vypití nápoje venku potřebují mít odpovídající nádobu na tříděný odpad hned po ruce,“ říká Radek Mádr, předseda české pobočky iniciativy Každá plechovka se počítá.

Třídíte pravidelně nápojové obaly? Evropský průměr Česko
Doma 83 % 82 %
V zaměstnání 54 % 58 %
Mimo domov 49 % 47 %

Lidé chtějí více recyklovat, ale chybí jim informace o procesu

Od roku 2009 pracuje iniciativa Každá plechovka se počítá na zvýšení povědomí o recyklaci nápojových plechovek, přičemž cílem je 100 % zrecyklovaných plechovek, které byly zkonzumovány v Evropě. Podle dat z roku 2017 se v Evropě zrecykluje 74,5 % nápojových plechovek. Průzkum ukazuje, že je ještě hodně práce ohledně informovanosti veřejnosti, pouze 55 % respondentů uvedlo správně, že hliník je materiál, který se dá donekonečna recyklovat bez ztráty kvality, v Česku tuto informaci zná 41 % lidí.

Respondenti kromě toho přiznali, že obecně nemají informace a chtěli by vědět více, pokud jde o to, co se stane s vytříděným odpadem poté, co opustí domov nebo kancelář, kde bude recyklován, co se stane s materiály po recyklaci, a zejména to, kolik odpadu se skutečně recykluje.

Recyklovatelnost také hraje důležitou roli v chování spotřebitelů. Většina respondentů (54 %) uvedla, že preferují nápojové plechovky, protože jsou dobře recyklovatelné. V Česku je tento podíl 47 %. Tento důvod byl silnější motivací ve srovnání s jinými výhodami jako menší hmotnost, snadnější doprava či skladování. Proto není překvapení, že 94 % lidí v Evropě tvrdí, že společnosti by měly používat obaly, které lze donekonečna recyklovat, stejný požadavek má 88 % Čechů.

Zároveň lidé vyjádřili podporu pobídkám ke snižování ekologické stopy obalů nápojů, jako je systém odměn za recyklaci, lepší informace o označování či jednotná pravidla a pokyny k třídění alespoň na úrovni státu.

Průzkum byl realizován agenturou LUCID od 5. srpna do 14. září 2020 na vzorku 13 793 respondentů starších 16 let, vybraných dle věku a pohlaví ve 14 zemích, kde působí iniciativa Každá plechovka se počítá (Belgie, Srbsko, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Polsko, Česko, Irsko, Nizozemsko, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie). V České republice se průzkumu zúčastnilo 801 lidí.

V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více

V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více 2560 1707 HannovaCZ

Od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odpadů. Od té doby se možnosti sběru občany postupně rozšiřují, ale současná infrastruktura stále nestačí na splnění nových cílů EU platných pro recyklaci kovových obalů.

EKO-KOM proto v červenci letošního roku zahájil program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy. Není ale pravda, že by nádoby na kovy v systému EKO‑KOM dosud úplně chyběly. Naopak počet nádob na kovy v obcích v posledních letech výrazně roste, což dokládají údaje uvedené v následující tabulce.

Zatímco na počátku sledovaného období v roce 2015 bylo evidováno v obcích celkem 3 212 nádob na kovy, v prvním čtvrtletí roku 2020 to bylo už 31 749 nádob, do kterých je možné vytřídit mimo jiné nápojové plechovky.

V reakci na výše uvedený program podpory se očekává především další výrazný nárůst počtu nádob, do kterých je možné kovy třídit ve směsi s jinou komoditou (nejčastěji s plastem), a to využitím existujících kontejnerů určených právě ke sběru jiné komodity.

Nádobový (a pytlový) sběr kovu se stává výrazným prvkem v zajištění zpětného odběru obalových kovů a postupně jej zavádí stále více obcí. Na níže uvedených mapách je znázorněn vývoj pokrytí sběru kovů tímto způsobem v jednotlivých obcích České republiky.

Zdroj: EKO-KOM

Pandemii covidu-19 navzdory. Evropané chtějí udělat více pro ochranu životního prostředí, ukazuje průzkum

Pandemii covidu-19 navzdory. Evropané chtějí udělat více pro ochranu životního prostředí, ukazuje průzkum 2000 1334 HannovaCZ

Výrazná většina (86 %) Evropanů uvádí, že po pandemii covidu-19 bude důležitější než kdy jindy se starat o životní prostředí a recyklovat. Vyplývá to z průzkumu realizovaného ve čtrnácti evropských zemích na vzorku téměř 14 tisíc účastníků, mezi nimiž nechyběli ani Češi. Průzkum nechala provést iniciativa Every Can Counts (Každá plechovka se počítá), která si dává za cíl zvyšovat povědomí o přínosech recyklace nápojových plechovek. Průzkum také odhaluje, že více než polovina (52 %) respondentů by přes ekonomické zpomalení v důsledku pandemie covidu-19 nedávala ekonomické zájmy před životní prostředí

„Výsledky ukazují, že roste povědomí o potřebě recyklovat co nejvíce odpadu a pandemie tento proces pouze urychlila. Lidé si uvědomují, jak naléhavý je tento problém, a jsou ochotní stát se součástí skutečné cirkulární ekonomiky,“ říká David Van Heuverswyn, evropský ředitel iniciativy Každá plechovka se počítá.

Rostoucí potřebu veřejnosti věnovat větší péči životnímu prostředí v souvislosti s koronavirovou krizí ukazují i další výsledky průzkumu. Drtivá většina (91 %) dotazovaných uvedla, že by chtěla dělat pro planetu více než nyní. Dva ze tří uvedli, že recyklace je závazek pro všechny a je nutné tento problém řešit.

Postoje Čechů k recyklaci za časů koronaviru

Na evropské úrovni by přes ekonomické zpomalení v důsledku pandemie 52 % respondentů nedávalo ekonomické zájmy před životní prostředí. V České republice takto odpovědělo 65 % dotázaných. Naopak ekonomiku před životním prostředím upřednostnili třeba Španělé (60 %), Britové (57 %) či Rumuni (56 %).

  Evropský průměr ČR
Momentálně je ekonomika důležitější než životní prostředí 52 % nesouhlasí 65 % nesouhlasí

Dva ze tří Evropanů důrazně souhlasí s tím, že recyklace je závazek pro všechny, Češi v polovině případů (51 %). Přes dvě třetiny (78 %) Čechů si myslí, že je více než kdy jindy důležité pečovat o životní prostředí.

  Evropský průměr ČR
Třídit odpad je povinnost pro všechny občany a spotřebitele 65 % souhlasí 51 % souhlasí
Po covidu-19 je důležitější než kdy jindy, abychom se starali o planetu a životní prostředí 86 % souhlasí 78 % souhlasí

„Průzkum potvrdil, že Češi obecně mají k přírodě velmi dobrý vztah. Ostatně odpad třídíme relativně dobře. V podílu vytříděných nápojových plechovek zatím za Evropou zaostáváme, ale s vybudováním kvalitní infrastruktury a se zvýšením počtu sběrných nádob, jsem přesvědčen, že tato čísla porostou. Ostatně nám to respondenti jasně řekli,“ komentuje výsledky průzkumu Radomil Mádr, předseda české pobočky Každá plechovka se počítá.

Více než tři čtvrtiny Evropanů uvedly, že třídí všechny materiály vždy nebo část. Nápojové plechovky třídí pravidelně pouze 57 % lidí. V Česku je to ještě méně, plechovky separuje pouhých 29 % respondentů.

  Evropský průměr ČR
Hliníkové nápojové plechovky třídíte:   57 % vždy 29 % vždy

Iniciativa Každá plechovka se počítá začala zvyšovat povědomí o třídění hliníkových nápojových plechovek v roce 2009 a cílem je 100% podíl zrecyklovaných plechovek v Evropě. V roce 2017 činil tento podíl 74,5 %, ale průzkum ukázal, že 90 % respondentů v Evropě i v Česku si myslí, že by podíl měl být vyšší. Čtyři z deseti Evropanů se myslí, že by měl dosáhnout 100 %.

Průzkum byl realizován agenturou LUCID od 5. srpna do 14. září 2020 na vzorku 13 793 respondentů starších 16 let vybraných dle věku a pohlaví ve 14 zemích, kde působí iniciativa Každá plechovka se počítá (Belgie, Srbsko, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Polsko, Česko, Irsko, Nizozemí, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie). V České republice se průzkumu zúčastnilo 801 lidí.

Podrobnou infografiku si můžete stáhnout zde.

Drink Cans Recycled at Prague Pride 2020!

Drink Cans Recycled at Prague Pride 2020! 1400 931 HannovaCZ

Every Can Counts was a partner of the Prague Pride 2020 festival of tolerance and equality. Since we knew that there would be a lot of cans thanks to the special Pride edition of Sprite, we decided to create a unique metal heart for the event that not only symbolized the message of the festival, but it also withstood the vagaries of the weather. In the end, we collected an incredible 5,000 cans!

The heart was placed right in the middle of the island at the busiest meeting point at the event. After two initial rainy days, the weather improved, and we added a few cardboard boxes. Those visitors who decided to enjoy yoga, sports, workshops, or even just a picnic on the grassy areas around the imaginary “Pride Square” were only a few steps away from the right bin for their empty can.

We also took part in the rainbow cruise, where a two-member team and I had our famous backpacks for sorting cans. Thanks to Prague Pride, many people saw it was possible to turn waste at such a diverse event into something attractive, and that sorting cans was actually fun. The goal was to spread the word that metals are infinitely recyclable, and it’s possible that visitors will hold cans from this year’s Prague Pride at next year’s event.

Na Prague Pride 2020 se třídily plechovky!

Na Prague Pride 2020 se třídily plechovky! 1400 931 HannovaCZ

I když se zdálo, že kvůli komplikovanému průběhu roku 2020 se letos Pride festival Praze vyhne, nakonec se ale na tuto akci usmálo štěstí a oslava tolerance a rovnosti se uskutečnila. A doslova obsadila na celý první srpnový týden Střelecký ostrov. A my měli možnost být při tom a vytřídit přes neuvěřitelných 5000 plechovek!

Jelikož jsme věděli, že plechovek bude na Střeleckém ostrově hodně díky speciální Pride edici nápoje Sprite, rozhodli jsme se speciálně pro Prague Pride vyrobit kovové srdce, které by nejen symbolizovalo poselství festivalu, ale také odolalo vrtochům počasí. Předpověď totiž byla trochu nejistá a my jsme nechtěli ohrozit náš cíl – pomoci vytřídit co nejvíce plechovek! Už brzy budete moci shlédnout video, které přibližuje celý proces výroby a vzniku této kovové konstrukce, do které mohli návštěvníci Prague Pride po celou dobu festivalu kdykoliv vhodit prázdné plechovky.

Srdce bylo umístěno přímo uprostřed ostrova na nejrušnějším meeting pointu celé akce. Po prvních dvou deštivých dnech se udělalo hezky a my jsme k srdci přidali i několik kartonových krabic podél ostrova. Ti z návštěvníků, kteří se rozhodli užít si jógu, sportovní turnaje, workshopy, nebo třeba jen piknik na travnatých plochách okolo pomyslného Pride náměstíčka, to tak s prázdnou plechovkou měli blíže do správného koše.

Kromě Střeleckého ostrova jsme se zúčastnili i duhové plavby, kde jsme s dvoučlenným týmem měli naše proslulé baťohy na třídění plechovek s sebou. Díky Prague Pride, že ukázal, jak se dá s odpadem na tak rozmanité akci zatočit a že plechovky nemusí zbytečně končit ve směsném odpadu, ale dají se i zábavnou formou vytřídit. Jejich recyklace je pak 100% – kovy jsou totiž recyklovatelné donekonečna a je dost možné, že za rok na dalším ročníku Prague Pride budou návštěvníci držet plechovky z těch letošních.

Každá plechovka se počítá chystá speciální instalaci na festival Prague Pride

Každá plechovka se počítá chystá speciální instalaci na festival Prague Pride 835 1000 HannovaCZ

Každá plechovka se počítá připravila speciální instalaci pro letošní ročník festivalu Prague Pride. Na Střeleckém ostrově bude od pondělí kovové srdce určené k vyhození prázdných nápojových plechovek.

Každá plechovka se počítá má za cíl upozorňovat širokou veřejnost na výhody třídění a recyklace nápojových plechovek. Hliník, z kterého jsou vyrobené, je totiž donekonečna recyklovatelný bez ztráty kvality, a navíc s úsporou až 95 % energie oproti výrobě nového materiálu.

„V Česku se zrecykluje jen zhruba 40 % nápojových plechovek, zatímco evropský průměr je nyní 74,5 %. To je samozřejmě obrovská ztráta materiálu, tedy i ztráta environmentální a v neposlední řadě ekonomická,“ říká předseda organizace Každá plechovka se počítá Radek Mádr.

Návštěvníci festivalu Prague Pride budou mít příležitost se podílet na speciální instalaci. Na Střeleckém ostrově bude umístěné velké ocelové srdce, do kterého budou moci návštěvníci vyhazovat prázdné plechovky. Srdce tak bude symbolem lásky mezi lidmi, ale i k přírodě.

Speciální edici nápojových plechovek pro festival Prague Pride připravila společnost Coca-Cola. „Na akci jsme připravili limitovanou edici plechovky nápoje Sprite s duhovým logem. Velmi nás těší, že budou plechovky správně vytříděné a následně zrecyklované,“ říká Kateřina Třísková, SSD brand manažerka společnosti Coca-Cola.

Vavřinec Hradilek podporuje recyklaci nápojových plechovek v Praze

Vavřinec Hradilek podporuje recyklaci nápojových plechovek v Praze 1195 670 HannovaCZ

V pražských ulicích už se nachází od roku 2016 kontejnery na sběr kovového odpadu. Na podporu recyklace nápojových plechovek vzniklo video s olympijským medailistou Vavřincem Hradilkem. Do kontejnerů je možné vyhazovat stále populárnější nápojové plechovky ale také prázdné konzervy, tuby, různá kovová víčka nebo uzávěry. Nápojové plechovky jsou vyrobeny z hliníku, který má výhodu, že jej lze téměř donekonečna recyklovat bez ztráty kvality. Recyklací hliníku se navíc ušetří až 95 % energie, která je jinak potřebná k výrobně nového materiálu. Po vyhození použité plechovky do kontejneru je již během dvou měsíců odpad přetvořený do nové plechovky. Což je značná výhoda třeba oproti PET lahvím.

Za výrobou videa stojí nezisková obchodní asociace BevCan East sdružuje přední výrobce nápojových plechovek ve střední a východní Evropě. Jedním z cílů organizace je právě osvěta v oblasti ekologických výhod plechovek a jejich recyklace. Video vzniklo ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Společně s RedBullem třídíme plechovky

Společně s RedBullem třídíme plechovky 2560 1707 HannovaCZ

Rádi se účastníme veřejných akcí a speciálně sport je skvělá příležitost, u které se propojuje péče o tělo i o ducha. Třídění odpadu je také svým způsobem péče o duši a o společnou budoucnost nás všech. Spojili jsme se s RedBullem a jak v loňském roce, tak i letos jsme se zúčastnili akcí, které rozhodně stály za to!

Každá byla trochu jiná, ale na všech bylo hlavní to, že jsme se potkali s lidmi, bavili se o třídění plechovek a v neposlední řadě jsme si i zafandili. Odstartovali jsme to s Mistrovstvím ČR v yoyo a pak s úžasem sledovali show na Ragbymánii, soutěže ragbistů na vozíčku. Na obou akcích byl náš tým Každá plechovka s počítá a pomáhal třídit plechovky.

Navázali jsme pak dvěma většími akcemi, které opět s RedBullem odstartovali náš rok 2019. Wings for Life 2019 a Liberec 400 byly už s přítomností našeho stánku, kde se i v budoucnu můžete zastavit a sdílet svoje dojmy z třídění odpadu v České republice i jinde. Zajímají nás vaše zkušenosti a jaké máte podněty ke zlepšení. I tentokrát jsme pomáhali třídit plechovky a náš tým v terénu umožnil návštěvníkům se snáz, a hlavně správně zbavit prázdné plechovky.

Naší další zastávkou je Feel the Wheel 10. srpna 2019 v BMX Parku v Bohnicích. Jubilejní pátý ročník této longboardcrossové jízdy bude stoprocentně divácky velmi atraktivní a my se těšíme, že toho budeme součástí.