Prijatelji i

Partneri

Naši Prijatelji

Potrebna nam je podrška svih vrsta ljudi – uključujući organizatore festivala i događaja koji nas mogu dovesti na mesta gde ljudi konzumiraju limenke u pokretu i brendova pića koji nam mogu pomoći da svoju poruku prenesemo na nove i inovativne načine.

Evo nekih festivala, događaja i brendova pića sa kojima sarađujemo.

Naši
Partneri

Takođe smo se udružili sa drugima koji mogu da pomognu sa praktičnom i finansijskom podrškom.

Uglavnom su to proizvođači limenki i dobavljači aluminijuma – koji su odlučni koliko i mi da se svaka limenka računa.

Evo liste tih partnera.

Proizvođači limenki:

Dobavljači aluminijuma za limenke:

Kontakt

Svaka limenka se računa Srbija
Adresa: Batajnički drum 21a, 11080 Zemun
Beograd, Srbija