O projektu

Svaka limenka

se računa

Naša
Misija

Naša misija je da inspirišemo, ohrabrimo i podstaknemo ljude da recikliraju svoje limenke za piće gde god da se nalaze, sa fokusom na potrošnju i sakupljanje limenki za piće van kuće.

Mi:

  • Inspirišemo ljude da promene stavove i ponašanja oko recikliranja limenki za piće.
  • Ohrabrujemo ljude da recikliraju limenke koje koriste van kuće.
  • Podstičemo ljude da bolje razumeju kako mogu da naprave razliku.

Naša vizija:
Dolazak do 100%

Limenke su  već najrecikliranija ambalaža na svetu, i procenat reciklaže limenki je veći nego kod bilo kog drugog tipa ambalaže.

Procenat reciklaže aluminijumskih limenki u Evropi je  75% – što nije loše. Ali to i dalje nije dovoljno dobro, i ne postoji razog da taj procenat ne bude 100%.

Generalno, prikupljanje limenki za reciklažu u domaćinstvima je efikasno – odlažete ih u kutiju i odnosite reciklerima koje dalje rade reciklažu.

Ali tu su i događaji na kojima se konzumira velika količina pića u limenkama: muzički festivali, sportski događaji i javna mesta – gde se može skupiti mnogo više limenki za reciklažu. I tu možemo da napravimo pravu razliku.

Zato nam je  potrebna vaša pomoć  da na ovim događajima skupimo i recikliramo što više limenki – na zabavan i edukativan način.

Zato najstojimo da inspirišemo organizatore  festivala i drugih događaja, brendove pića, lokalnu samoupravu i druge da omoguće da reciklaža ide mnogo jednostavnije.

Hajde da se Svaka limenka računa!

Šta
Radimo

Zabavljamo se

Zabava je najbolji način da se svi napune pozitivnom energijom. Naše aktivnosti se zasnivaju na tome da činimo dobro u kreativnom okruženju koje voli zabavu.

Zaprljajte nam ruke

Dela, a ne reči. Stvaramo nove praktične ideje,koje na ugodne načine pomažu u prikupljanju što većeg broja limenki.

Fokus na uticaj

Nismo zainteresovani za prividnim poboljšanjem stvari – želimo stvarni uticaj. To znači usredsrediti se na prikupljanje svake limenke i dostići stopu recikliranja od 100%.

Kontakt

Svaka limenka se računa Srbija
Adresa: Batajnički drum 21a, 11080 Zemun
Beograd, Srbija