třídění

Evropané chtějí na veřejných místech více nádob na třídění odpadu, ukazuje průzkum

Evropané chtějí na veřejných místech více nádob na třídění odpadu, ukazuje průzkum 1000 692 HannovaCZ

Evropané by chtěli více nádob na tříděný odpad ve veřejném prostoru. Zároveň upřednostňují nekonečně recyklovatelné obaly, lepší označování výrobků a chtějí vědět více o tom, co se stane s odpadem po jeho vytřídění. Vyplývá to z celoevropského průzkumu veřejného mínění, který nechala provést iniciativa Every Can Counts (Každá plechovka se počítá), která si dává za cíl zvyšovat povědomí o přínosech recyklace nápojových plechovek.

Většina respondentů (86 %) tvrdí, že v současné době je důležitější než kdy dříve recyklovat odpad. Zdá se však, že hlavní překážkou větší míry recyklace je nedostatečná infrastruktura.

Průzkum ukázal, že drtivá většina respondentů (93 %) by ráda viděla více nádob na tříděný odpad v ulicích, veřejných prostorách, parcích, na koupalištích nebo turistických stezkách. Toto číslo stoupá až na 94 %, pokud jsou lidé dotázáni na velké sportovní nebo kulturní akce. Navíc 90 % respondentů říká, že na takových akcích by se mělo pití podávat pouze v recyklovatelných nádobách. Stejný názor má i 91 % obyvatel České republiky.

Souhlasím s výrokem Evropský průměr Česko
V ulicích by mělo být více nádob na tříděný odpad 93 % 90 %
Na velkých akcích by mělo být více nádob na tříděný odpad 94 % 92 %
Na velkých akcích by se měly nápoje podávat v recyklovatelných obalech 90 % 91 %

„Většina dotazovaných je připravena udělat více, pokud jde o třídění a recyklaci nápojových plechovek vypitých mimo domov. Ale možnosti recyklace a sběru jsou v mnohých případech nedostatečné. Třídění a recyklace plechovek na nápoje by mohly být mnohdy dostupnější a rozhodně to dává velký smysl, protože hliníkové plechovky jsou vyrobeny z plně recyklovatelného materiálu,“ uvedl David Van Heuverswyn, ředitel Every Can Counts Europe.

Lidé mají problémy s recyklací hlavně tehdy, když jsou mimo domov; 83 % respondentů uvedlo, že doma třídí nápojové obaly. Tento počet ale klesá na 54 % na pracovišti a pouze 49 % lidí třídí odpad, když jsou venku.

Češi poctivě třídí doma, venku chybí koše

Většina lidí v Česku (90 %) uvedla, že v ulicích není dostatek nádob na tříděný odpad, přičemž pro 52 % respondentů je to hlavní důvod, proč netřídí nápojové obaly, když jsou mimo domov. Doma pravidelně třídí prázdné nápojové obaly 82 % Čechů, na pracovišti 58 % respondentů, ale už pouze 47 % lidí třídí prázdné nádoby od nápojů, když jsou venku. „V českých městech je relativně hodně nádob na tříděný odpad a jejich počet se stále zvyšuje. Ale výzkum ukázal, že lidé po vypití nápoje venku potřebují mít odpovídající nádobu na tříděný odpad hned po ruce,“ říká Radek Mádr, předseda české pobočky iniciativy Každá plechovka se počítá.

Třídíte pravidelně nápojové obaly? Evropský průměr Česko
Doma 83 % 82 %
V zaměstnání 54 % 58 %
Mimo domov 49 % 47 %

Lidé chtějí více recyklovat, ale chybí jim informace o procesu

Od roku 2009 pracuje iniciativa Každá plechovka se počítá na zvýšení povědomí o recyklaci nápojových plechovek, přičemž cílem je 100 % zrecyklovaných plechovek, které byly zkonzumovány v Evropě. Podle dat z roku 2017 se v Evropě zrecykluje 74,5 % nápojových plechovek. Průzkum ukazuje, že je ještě hodně práce ohledně informovanosti veřejnosti, pouze 55 % respondentů uvedlo správně, že hliník je materiál, který se dá donekonečna recyklovat bez ztráty kvality, v Česku tuto informaci zná 41 % lidí.

Respondenti kromě toho přiznali, že obecně nemají informace a chtěli by vědět více, pokud jde o to, co se stane s vytříděným odpadem poté, co opustí domov nebo kancelář, kde bude recyklován, co se stane s materiály po recyklaci, a zejména to, kolik odpadu se skutečně recykluje.

Recyklovatelnost také hraje důležitou roli v chování spotřebitelů. Většina respondentů (54 %) uvedla, že preferují nápojové plechovky, protože jsou dobře recyklovatelné. V Česku je tento podíl 47 %. Tento důvod byl silnější motivací ve srovnání s jinými výhodami jako menší hmotnost, snadnější doprava či skladování. Proto není překvapení, že 94 % lidí v Evropě tvrdí, že společnosti by měly používat obaly, které lze donekonečna recyklovat, stejný požadavek má 88 % Čechů.

Zároveň lidé vyjádřili podporu pobídkám ke snižování ekologické stopy obalů nápojů, jako je systém odměn za recyklaci, lepší informace o označování či jednotná pravidla a pokyny k třídění alespoň na úrovni státu.

Průzkum byl realizován agenturou LUCID od 5. srpna do 14. září 2020 na vzorku 13 793 respondentů starších 16 let, vybraných dle věku a pohlaví ve 14 zemích, kde působí iniciativa Každá plechovka se počítá (Belgie, Srbsko, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Polsko, Česko, Irsko, Nizozemsko, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie). V České republice se průzkumu zúčastnilo 801 lidí.

V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více

V Česku je už přes 31 000 sběrných nádob na kovový odpad. Je jich potřeba ještě více 2560 1707 HannovaCZ

Od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odpadů. Od té doby se možnosti sběru občany postupně rozšiřují, ale současná infrastruktura stále nestačí na splnění nových cílů EU platných pro recyklaci kovových obalů.

EKO-KOM proto v červenci letošního roku zahájil program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy. Není ale pravda, že by nádoby na kovy v systému EKO‑KOM dosud úplně chyběly. Naopak počet nádob na kovy v obcích v posledních letech výrazně roste, což dokládají údaje uvedené v následující tabulce.

Zatímco na počátku sledovaného období v roce 2015 bylo evidováno v obcích celkem 3 212 nádob na kovy, v prvním čtvrtletí roku 2020 to bylo už 31 749 nádob, do kterých je možné vytřídit mimo jiné nápojové plechovky.

V reakci na výše uvedený program podpory se očekává především další výrazný nárůst počtu nádob, do kterých je možné kovy třídit ve směsi s jinou komoditou (nejčastěji s plastem), a to využitím existujících kontejnerů určených právě ke sběru jiné komodity.

Nádobový (a pytlový) sběr kovu se stává výrazným prvkem v zajištění zpětného odběru obalových kovů a postupně jej zavádí stále více obcí. Na níže uvedených mapách je znázorněn vývoj pokrytí sběru kovů tímto způsobem v jednotlivých obcích České republiky.

Zdroj: EKO-KOM