Regulament actualizat campanie Recycling Games

Regulament actualizat campanie Recycling Games

Regulament actualizat campanie Recycling Games 1200 628 AdinaRO

REGULAMENT Recycling Games

noiembrie-decembrie 2023

Prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) are scopul de a informa participantii cu privire la concursul cde colectare doze de aluminiu, mecanismul, conditiile de eligibilitate, modalitatea de acordarea a premiilor si valoarea acestora.

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI 

1.1.Concursul cu premii  Recycling Games noiembrie-decembrie 2023 (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre :

ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, avand codul de identificare fiscala 27035248 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor nr. 28/19.05.2010, cont IBAN RO11RZBR 0000 0600 1269 8368 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Obregia, reprezentata legal de dnulDoru Dragos Alexandru in calitate de presedinte.

Scopul acestei campanii este de a promova reciclarea dozelor de aluminiu și de a ajuta publicul să înțeleagă importanța acestui gest, în contextul deschiderii în România a unui sistem național de valorificare a ambalajelor reciclabile, prin Sistemul Garanție – Returnare si totodata de a promova valoarea intrinseca a aluminiului din care sunt produse aceste ambalaje, necesitatea colectarii si reciclarii acestora in vederea economisirii resurselor primare.

2. Calendar  si locatii

Campania Recycling Games se desfășoară în perioada noiembrie – decembrie 2023, în mai multe locații PENNY din București, conform unui calendar dedicat astfel:

 • 4-5 noiembrie, PENNY Bucureștii Noi;
 • 11 – 12 noiembrie, PENNY Luică;
 • 18 – 19 noiembrie, PENNY Pallady;
 • 25 – 26 noiembrie, PENNY Gherase;
 • 2 – 3 decembrie, PENNY Sălaj;
 • 9 – 10 decembrie, PENNY Valea Oltului.

În toate locațiile campaniei, publicul este invitat să aducă, în zilele dedicate campaniei, în intervalul orar 11.00 – 14.00, doze de aluminiu goale. Acestea pot fi introduse in aparatele RVM sau predate echipei de implementare de la fata locului.

In timpul saptamanii, dozele pot fi introduse in aparatele tip RVM iar premierea se face in baza bonului eliberat de RVM. Bonurile sunt valabile doar in locatiile in care au fost emise si doar in perioada de desfasurare a campaniei in locatia respectiva.

Acest lucru se aplica numai pana pe 26  noiembrie. Ulterior nu vor mai fi acceptate de catre echipamentele RVM decat ambalaje SGR.

3. Mecanism de premiere:

– Pentru fiecare 5 doze reciclate, aduse în locațiile campaniei, participanții vor fi recompensați, prin tragere la sorți, cu unul dintre  premiile puse în joc la categoria articole sportive (minge de fotbal, volei, handbal, pompă, mascotă pluș), sau cu o doză de bere.

– Totodată, în schimbul a 5 doze colectate, participanții au posibilitatea de a lua parte la un joc interactiv: un puzzle digital cu mesaje despre reciclare. Rezolvarea acestuia le va oferi o șansă în plus de a primi, prin tragere la sorți, unul dintre premiile puse în joc la categoriiile îmbrăcăminte sportivă și genți: hanorac pentru bărbați, geantă sport, rucsac, geantă de cumpărături.

Reguli de premiere:

 • Un participant adult poate primi maxim 6 doze de bere/zi.
 • Un participant poate participa la jocul interactiv si fi premiat o singura data/zi.
 • Premiile se ofera in limita stocului disponibil pentru fiecare locatie.

4. PREMII

Se ofera 905  premii cu valoarea totala de 10.070,45 lei + TVA. Premiile nu pot fi inlocuite cu alte premii sau servicii.

9. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.


Concursul poate inceta inainte de  data de 10 decembrie 2023  in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Concursului, inclusiv in cazul aparitiei oricarei imposibilitatii a Organizatorului (independent de vointa lui) de a asigura continuarea in cele mai bune conditii a Concursului.
Concursul mai poate inceta inainte de data de 10 decembrie 2023 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie. 

Participarea la concurs inseamna intelegerea si acceptarea regulamentului concursului, nefiind admise contestatii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru) ore, de la anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul oficial al concursului www.everycancounts.ro

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin participarea la Concurs, participanții isi exprima pe deplin acordul lor liber, expres si informat ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform campaniei, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acesta, în următoarele scopuri: organizarea si desfășurarea Campaniei, publicarea fotografiilor realizate in timpul campaniei pe conturile social media ale organizatorului si indeplinirea obligatiilor fiscale de plata a impozitelor. 

Datele Participantilor nu vor fi transmise catre terti, cu exceptia autoritatilor fiscale si a utilizatorilor site-urilor indicate in prezentul regulament.

10.2. Informația va fi prelucrată de către Organizator si Parteneri, in calitate de imputerniciti ai Organizatorului,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018).

10.3. Participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si de ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018), în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la adresa Sos Berceni nr 106R, sector 4, Bucuresti cod postal  041919 în atenția Lidia Golescu, email gdpr@canpack.com.

Astfel, participantii se bucura inclusiv de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii
 3. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
 • dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu caracter personal care o privesc intr-un format structurat, utilizat in mod frecvent si care poate fi citit in mod automat, catre un alt operator sau catre sine;
 • dreptul de a adresa o plangere catre autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;
 • dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul de participare la prezenta campanie, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate inainte de aceasta retragere;

Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele Participantilor vor fi prelucrate pe durata campaniei precum si pe durata stabilita de legislatia fiscala.

10.4. In situatia in care considerati că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveti dreptul de a depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web site: http://www.dataprotection.ro/

Email:    anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix:            +40.318.059.211,+40.318.059.212

ASOCIATIA NON-PROFIT ALUCRO

Doru Dragos Alexandru

Presedinte