In Nederland vindt 55% van de bevolking het milieu belangrijker dan de economie

In Nederland vindt 55% van de bevolking het milieu belangrijker dan de economie

In Nederland vindt 55% van de bevolking het milieu belangrijker dan de economie 987 1125 LaurenaBE

Een trend die sinds de gezondheidscrisis verder is bevestigd, waarbij 79% van de Nederlanders het milieu als een prioriteit beschouwt. Meer in het algemeen is het volgens negen van de tien Europeanen belangrijker dan ooit om voor onze planeet te zorgen. Dit blijkt uit een studie die in 14 landen is uitgevoerd naar de Europese recyclinggewoonten, in opdracht van de European Every Can Counts (ECC) vereniging en uitgevoerd door Made with insight.

Volgens een onderzoek van Every Can Counts (ECC) naar de recyclinggewoontes in heel Europa roept 79% van de Nederlanders op tot meer inspanningen voor de planeet en zegt 55% van hen dat het milieu belangrijker is dan de economie, ondanks de vreselijke gevolgen van de COVID-19-pandemie voor ons economisch weefsel.

Over het geheel genomen vindt 79% van de respondenten recycling “zeer belangrijk” of “extreem belangrijk”, met pieken van meer dan 90% in Italië, Polen, Roemenië en Hongarije. Deze scores zullen verbeteren, aangezien 91% van de Europeanen ernaar streeft om nog meer te doen op dit gebied.

Nederland vertoont de laagste score in de Europese klasse: 52% staat zeer gunstig of uitermate gunstig tegenover recycling. David Van Heuverswyn, directeur van het Every Can Counts programma, geeft ons enkele antwoorden:

“Je moet de Nederlandse cijfers relativeren. Tot ongeveer 10 jaar geleden gebeurde de recycling rechtstreeks aan de verbrandingsoven (terugwinning van energie uit plastic en terugwinning van metalen) uit één enkele bak. De cultuur van selectief sorteren is nog jong. Bovendien is de situatie in Nederland niet uniform. De regio’s en gemeenten krijgen veel autonomie op het gebied van het recyclingbeleid. » 

Tijdens de eerste maanden van de gezondheidscrisis zei 52% van de Nederlanders meer te recyclen dan voorheen, terwijl 29% van de respondenten vond dat de lockdown het recyclen ingewikkelder maakte. De verschillen tussen de landen zijn ook aanzienlijk: zo zei 79% van de Italianen en 78% van de Ierse respondenten dat ze meer hebben gerecycled dan voor de gezondheidscrisis.

“Gezien deze nieuwe cultuur van recycling zijn de Nederlandse resultaten zeer bemoedigend. Er zullen opmerkelijke initiatieven ontstaan zoals een statiegeldsysteem in 2021 (voor kleine plastic flessen) dat in 2022 de blikjes zou moeten integreren. Ook het informatiewerk met de lokale overheden zal cruciaal  zijn”, voegt David Van Heuverswyn toe.