De wens om te recyclen, soms gehinderd door externe factoren

De wens om te recyclen, soms gehinderd door externe factoren

De wens om te recyclen, soms gehinderd door externe factoren 2002 1125 LaurenaBE

Terwijl een meerderheid van de Europeanen alle soorten materialen zonder onderscheid recycleert, worden plastic verpakkingen nog steeds het vaakst gerecycleerd: 84% van de respondenten recycleren ze “altijd” of “vaak”, tegenover 81% voor glazen verpakkingen, 76% voor metalen blikjes en 75% voor kartonnen drankverpakkingen.

Voor 78% van de Nederlanders is recycling thuis de meest voorkomende praktijk. Maar de taak wordt ingewikkelder tijdens externe verplaatsingen of op de werkplek: de inzet voor recycling daalt dan tot 40% van de Nederlandse respondenten (werkplek). Dit is te wijten aan de afwezigheid of te weinig selectieve afvalbakken in de openbare ruimte en de bedrijven, en het feit dat deze jammerlijk overvol geraken (bijna 20% zegt dat de bakken de hele tijd vol zijn). Bovendien beweert bijna de helft van de Nederlanders dat er te weinig afvalbakken in de openbare ruimte staan. Hetzelfde geldt voor de werkplek.

Geen wonder dus dat meer dan negen van de tien Europeanen vragen om meer afvalbakken op straat, in de openbare ruimte, op het strand en op grote culturele of sportieve plaatsen.