Slide

O nas

Projekt Każda Puszka Cenna (Every Can Counts) powstał w Europie, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem – na przykład w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii dzięki wsparciu firm z branży aluminiowej. Sukces na jej rodzimym rynku spowodował, że została ona szybko rozszerzona na inne kraje: Francję, Węgry, Rumunię, Czarnogórę, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, a od 2017 roku również Polskę. Obecnie działamy już w 21 krajach.

Projekt Każda Puszka Cenna w Polsce wdrażany jest przez Fundację RECAL, która już od 1995 roku prowadzi akcje zachęcające do recyklingu opakowań aluminiowych. Dzięki wsparciu KPC dotychczasowe działania RECAL wzbogacone zostały o nową interesującą formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Program stanowi element strategii odpowiedzialnego rozwoju największych organizacji z branży opakowań aluminiowych: European Aluminium, Ardagh Group oraz CANPACK.

Misja

Naszą misją jest inspirowanie i przekonywanie ludzi do zmiany swoich zachowań związanych z selektywną zbiórką puszek.
Zachęcamy do selektywnej zbiórki puszek po napojach, ale również dajemy ku temu realną możliwość.

0

Wydarzeń od 2017

0

Uczestników

0

kg zebranych puszek

Nasza wizja? Osiągnąć 100%

Puszki są najczęściej poddawanymi recyklingowi opakowaniami na świecie, a wskaźniki recyklingu są znacznie wyższe niż w przypadku innych typów opakowań. W Polsce wskaźnik recyklingu puszek aluminiowych wynosi 80% – całkiem nieźle… ale to wciąż mało, dlatego jesteśmy zmotywowani by osiągnąć 100%.

Segregacja puszek w domu jest bardzo skuteczna – wkładasz puszkę do żółtego kosza, a ona jedzie do recyklingu.

Ale jeśli chodzi o napoje w puszkach spożywane poza domem, np. na festiwalach muzycznych, imprezach sportowych lub w miejscach publicznych – tam selektywna zbiórka często nie jest możliwa, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy by zwiększyć poziom odzysku puszek również poza domem – a ty możesz nam w tym pomóc! Segregując – owszem! Ale także wyrażając swoje oczekiwania w zakresie selektywnej zbiórki od organizatorów wydarzeń czy podmiotów zarządzających przestrzenią publiczną.

Co robimy

Każda Puszka Cenna to festiwale oraz wydarzenia, gdzie efektywnie łączymy aktywność studencką, zabawę i przekazywanie wiedzy o recyklingu aluminium. Młodzi ludzie to nasz największy atut. Pozytywny klimat i uśmiech – a to wszystko pod znakiem recyklingu puszki.

Jesteś organizatorem – zgłoś swoje wydarzenie! Jeśli jesteś studentem, nasze wyjazdy to idealna okazja by podreperować swój budżet, posłuchać ulubionego wykonawcy, a także aby zrobić coś dobrego!
Napisz do nas przez Facebook i dowiedz się więcej!

  • Spędzanie czasu w miłej atmosferze to najlepszy sposób, żeby napawać ludzi energią. Nasze działania bazują na zabawie i tworzeniu przyjaznej i kreatywnej przestrzeni.

  • Liczą się czyny. Tworzymy zatem praktyczne i przyjemne sposoby na zebranie jak największej liczby puszek.

  • Chcemy mieć realny wpływ. To oznacza, że skupiamy się na selektywnej zbiórce dosłownie każdej puszki i na tym by osiągnąć wskaźnik recyklingu 100%.

Zbiórka w miejscu pracy

Recykling tylko jednej puszki aluminiowej pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do pracy komputera przez 3 godziny! Jest to jedna z najbardziej skutecznych i najprostszych form ograniczenia wpływu Twojej organizacji na środowisko. Every Can Counts pomogło już zorganizować zbiórkę u ponad 2000 partnerów.

Aby zacząć wystarczą 4 proste kroki:

  1. Skontaktuj się z nami i zamów darmowy zestaw startowy.
  2. Umieść nasz pojemnik na puszki w widocznym miejscu.
  3. Poinformuj kolegów i koleżanki o nowej inicjatywie.
  4. Zbierajcie puszki!

Jakie korzyści dla Twojej organizacji i środowiska przyniesie Każda Puszka Cenna? 

Przystępując do programu otrzymasz od nas zestaw startowy, w którego skład wchodzą: pojemniki na puszki, worki, ulotka informacyjna, plakaty zachęcające do zbiórki oraz indywidualny certyfikat dla Twojej organizacji. Podpowiemy również, co możesz zrobić z zebranymi puszkami aby otrzymać dodatkowe korzyści, np. obniżenie kosztów związanych z wywozem śmieci, zbiórka na wybrane cele charytatywne.

Najciekawsze działania będziemy również wspierali dodatkowymi nagrodami. W zamian oczekujemy jedynie realizacji zbiórki i informacji ile worków z puszkami udało się zebrać w ciągu roku.

FAQ dla mediów

W Europie każdego roku trafia do recyklingu około 31 miliardów puszek napojowych i liczba ta od lat stale rośnie. Co więcej, jesteśmy przekonani, że znaczna i niestety nierejestrowana ich liczba jest gromadzona przez nieformalny sektor recyklingu. Średni poziom recyklingu puszek aluminiowych w Europie wyniósł 76,1 % w 2021 roku. Jesteśmy zmotywowani, aby do 2030 roku zwiększyć ten poziom do 90% lub więcej.

Tak, posiadamy roczne wskaźniki poziomów recyklingu puszek aluminiowych dla wszystkich krajów EU28 i EFTA z ostatnich dwudziestu lat. Są one dostępne na stronie european-aluminium.eu.

Aluminium, inne metale oraz szkło mają jedną wspólną cechę: są to materiały permanentne. Oznacza to, że ich właściwości fizyczne pozostają bez zmian w procesie recyklingu. Czyli inaczej niż w przypadku plastiku czy papieru. Korzyścią ze stosowania aluminium jest także niższa temperatura topnienia (660oC) niż szkła (1500oC), co wpływa m.in. na niższe zużycie energii podczas całego procesu przetwarzania.

Zmniejszanie wagi puszki jest powiązane z redukcją całkowitej masy materiału użytego do produkcji, np. przez używanie coraz cieńszej blachy do produkcji puszek. Dzisiaj do produkcji 1000 puszek o pojemności 33 cl zużywa się jedynie 12,2 kg aluminium. Porównując ten wynik z danymi z roku 1984, jest on niższy o 24%. W 1984 puszka ważyła średnio 16,1 g, a w 2016 już tylko 12,2 g. (źródło: analiza LCA wykonana przez MPE w roku 2016)

Oczywiście są pewne ograniczenie fizyczne w zakresie redukcji wagi puszek, ale producenci puszek do napojów i dostawcy blachy aluminiowej nieustannie inwestują w badania i rozwój związany z tym i innymi tematami, m.in. lepszym kształtem, bardziej przyjaznymi dla środowiska lakierami, wykorzystaniem energii odnawialnej, czy recyklingiem, zachowując przy tym takie walory jak atrakcyjny wygląd, czy wybierane przez konsumentów pojemności. Najczęściej spotykane pojemności to 15 cl, 25 cl, 33 cl i 50 cl.

W Europie znajduje się ponad 220 zakładów zajmujących się recyklingiem aluminium. We wszystkich można bez problemu utrzymać zużyte puszki w obiegu zamkniętym, przetapiając je na sztaby aluminium, z których powstają nowe produkty, np. puszki aluminiowe.

Największe zakłady przeznaczone do przetwarzania zużytych puszek znajdują się w Nachterstedt (Novelis) i Neuss (Hydro) w Niemczech, Warrington (Novelis) w Wielkiej Brytanii, we Francji (Constellium) i Atenach w Grecji (Elval). Powyższe zakłady specjalizują się w zamknięciu cyklu „od puszki do puszki”, czyli wykorzystują puszki z recyklingu do produkcji blachy aluminiowej, z której wykonuje się nowe puszki napojowe.

Jeśli weźmiemy pod uwagę puszki o pojemności 330ml, która zawiera 12,2 g aluminium, to z jednej tony aluminium ze zużytych puszek można wyprodukować blisko 82 000 sztuk.

Duży wpływ mają różne zwyczaje konsumentów, w tym związane z kulturą jedzenia i picia w poszczególnych krajach europejskich. W krajach o dużej konsumpcji piwa per capita puszki są bardzo powszechnym opakowaniem. Coraz częściej puszki używane są również w przypadku napojów gazowanych czy nawet wody. Napoje energetyczne w puszkach są domeną młodych ludzi, natomiast coraz bardziej popularne staje się również wino gazowane w puszkach.

Duże znaczenie ma w tym przypadku specyfika kraju. Selektywna zbiórka odpadów i recykling leżą w gestii krajowych regulacji prawnych.

Niektóre kraje zdecydowały się na zbiórkę surowców wtórnych w połączeniu z oddzielnymi pojemnikami na odpady na ulicach i w miejscach publicznych. W innych krajach zbiórka oparta jest na wartości zebranego materiału, gdzie konsument może sprzedać puszki w zainstalowanych w supermarketach maszynach lub w skupach złomu. Niezależnie od systemu, wysoka wartość zużytych puszek aluminiowych znacząco wpływa na obniżenie kosztów działającego systemu.

Nasz program jest zawsze dopasowany do lokalnych warunków i wspiera krajowy system zbiórki. Obecnie około 30% napojów w puszkach aluminiowych jest spożywane poza miejscem zamieszkania, np. w pracy,  mieście lub na festiwalach, gdzie często brakuje infrastruktury do selektywnej zbiórki lub jest ona wdrożona w nieefektywny sposób, w tych miejscach najczęściej koncentrujemy nasze działania.

W rzeczy samej! Puszki wytwarza się głownie z aluminium, a metale takie jak aluminium czy stal są uważane za materiały permanentne. To oznacza, że nie tracą swoich fizycznych właściwości
w procesie recyklingu i mogą być przetwarzane w nieskończoność, bez względu na kolor, rozmiar czy kształt.

Puszki napojowe wykonane z aluminium często oznaczone są symbolem aluminium, dwiema goniącymi się strzałkami lub bardziej oficjalnie – trójkątem ze strzałek z numerem 41.

W 2014 roku członkowie Metal Packaging Europe  –  organizacji zrzeszającej producentów opakowań metalowych w Europie – wprowadzili znak Metal Recycles Forever (Metal recykling bez końca), który ma ogromne znaczenie informacyjne i pomagania konsumentom w lepszym zrozumieniu kluczowej roli, jaką mają do odegrania w utrzymywaniu metali w obiegu zamkniętym.

Znak Metal Recycles Forever mówi wprost o tym, że dane opakowanie można poddawać recyklingowi w nieskończoność. Znak jest ogólnodostępny i darmowy dla wszystkich metalowych opakowań, nie tylko puszek.

 

Podczas gdy średni wskaźnik poziomu recyklingu puszek aluminiowych w Europie wyniósł 76,1% w 2021 roku (EU28 +EFTA), wskaźniki recyklingu w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym są nawet wyższe i sięgają średnio ponad 90%. Według specjalistów branży aluminiowej 75% kiedykolwiek wyprodukowanego aluminium jest nadal w użyciu.

Odpady podlegające recyklingowi są odbierane z domów na trzy sposoby. Są to systemy, w których materiały nadające się do recyklingu są transportowane w oddzielnych przedziałach na  ciężarówce oraz systemy, w których wszystkie surowce wtórne są umieszczane w jednym przedziale ciężarówki, zanim zostaną zabrane do sortowni odpadów i tam posortowane.

W sortowni odpady są rozdzielane na różne gatunki materiałów ręcznie i/lub maszynowo, zanim zostaną wysłane do recyklerów, którzy wytwarzają z nich nowe produkty. W niektórych krajach istnieją programy zbiórki PMD, w których opakowania metalowe, w tym puszki, są zbierane razem z opakowaniami plastikowymi i kartonami po napojach. Stosuje się tam system przynoszenia odpadów lub pozostawiania ich przy krawężnikach w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym lub niebieskim. Wstępnie posortowana frakcja opakowań trafia następnie do centrum sortującego, gdzie puszki aluminiowe wraz z pozostałymi elementami aluminiowymi są sortowane przez separatory wiroprądowe.

Po zebraniu i posortowaniu, materiały z recyklingu stają się cennym surowcem na rynku światowym. Zużyte puszki po napojach mogą stać się nowymi puszkami i wrócić na półkę sklepową w ciągu około 60 dni. Mogą też stać się częścią roweru, samochodu, telefonu, a nawet dzbanka do espresso. W rzeczywistości nie ma znaczenia, w jaki sposób metal z recyklingu zostaje ponownie wykorzystany. Ważne, że pozostaje w metalowej pętli gdzie może zawsze pozostać w obiegu!

Wejdź na naszą stronę i zapoznaj się z procesem recyklingu puszek aluminiowych – https://everycancounts.eu/pl/can-recycling-pl/

Oczywiście! Nie stanowi to problemu dla nowocześnie wyposażonych instalacji sortowania odpadów. Podczas gdy stalowe opakowania separowane są w pierwszej kolejności przy użyciu magnesów, metale nieżelazne takie jak aluminium izoluje się od reszty odpadów przy pomocy separatorów wiroprądowych, które za sprawą silnego pola magnetycznego powodują odskok aluminium, a na które inne materiały nie reagują. Oddziela ono odpady aluminiowe do drugiego pojemnika umieszczonego dalej od końca przenośnika taśmowego w centrum sortowania. Bliższy pojemnik na końcu będzie wówczas zbierał tylko to, co nie jest opakowaniem z metali żelaznych lub nieżelaznych.

Należy jednak pamiętać, że puszki zebrane do żółtych pojemników/worków trafią z całą pewnością do recyklingu. Natomiast recykling puszek, które trafią do odpadów zmieszanych, zależy od efektywności lokalnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego tak ważne jest wrzucanie pustych puszek do prawidłowego pojemnika.

Mamy szczerą nadzieję, że do 2050 każda puszka napojowa konsumowana w Europie będzie sortowana i trafi do recyklingu. Tymczasem dążymy do osiągnięcia ogólnego celu w zakresie recyklingu puszek do 2030 r. na poziomie 90% lub większego.

Kontakt

Fundacja RECAL
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel. 601 797 848
ecc@recal.pl

    Partnerzy