De wens om te recyclen, soms gehinderd door externe factoren.

De wens om te recyclen, soms gehinderd door externe factoren.

De wens om te recyclen, soms gehinderd door externe factoren. 1620 1080 LaurenaBE

Terwijl een meerderheid van de Europeanen alle soorten materialen zonder onderscheid recycleert, worden plastic verpakkingen nog steeds het vaakst gerecycled: 84% van de respondenten recyclen ze “altijd” of “vaak”, tegenover 81% voor glazen verpakkingen, 76% voor metalen blikjes en 75% voor Tetra Pak.

Voor 88% van de Belgen is recycling thuis de meest voorkomende praktijk. Maar de taak wordt ingewikkelder tijdens externe verplaatsingen of op de werkplek: de inzet voor recycling daalt dan tot 56% van de Belgische respondenten. Dit is te wijten aan de afwezigheid of te weinig sorteerbakken in de openbare ruimte en de bedrijven, en het feit dat deze jammerlijk overvol geraken (bijna 24% zegt dat de vuilnisbakken de hele tijd vol zijn). Bovendien beweert de helft van de Belgen dat er te weinig vuilnisbakken in de openbare ruimte staan. Hetzelfde geldt voor de werkplek, terwijl één op de vijf Belgen vindt dat hun werkgever er ook niets om geeft.

Geen wonder dus dat meer dan negen van de tien Europeanen vragen om meer vuilnisbakken op straat, in de openbare ruimte, op het strand en op grote culturele of sportieve plaatsen.

Dit blijkt uit een studie die in 14 landen is uitgevoerd naar de Europese recyclinggewoonten, in opdracht van de European Every Can Counts (ECC) vereniging en uitgevoerd door Made with insight.