Zázrak

recyklace plechovky

Vydejte se na cestu,
která nikdy nekončí

Sběr

Prvním krokem je sběr plechovek. Pokud nejsou správně vytříděny, nemohou být zrecyklovány.

Dotřídění

Plechovky putují na třídící linku, kde jsou magneticky odděleny od jiných materiálů.

Lisování

Vytříděné plechovky jsou slisovány do velkých krychlí a poslány do recyklačního závodu.

Drcení

Plechovky se nadrtí na malé kousky. Jakékoli železné části jsou odstraněny pomocí magnetu a hliník se poté dále izoluje elektrickým proudem.

Roztavení

Kousky plechovek se zahřívají, aby mohl být odstraněn potisk pomocí horkého vzduchu. Energie uvolněná tímto procesem se získává zpět, aby se minimalizovala energetická náročnost.

Odlití ingotu

Roztavené plechovky se odlijí do velkých hliníkových bloků.

Válcování

Ingoty se válcují do role tenkého plechu. Z nich se pak vyrábí nové plechovky.

Výroba

Plechovky se vyrábí tvarováním hliníku do válcovitého tvaru.

Nápojové plechovky

Plechovky se velmi rychle a přesně potisknou. Nyní jsou připravené k dalšímu plnění.

A VŠE ZAČÍNÁ ZNOVU!

Celý proces je neuvěřitelně rychlý – použité plechovky se stanou součástí nového kola, auta, konvice na kávu nebo třeba znovu plechovkou za 60 dní od sběru. Každá plechovka může být recyklována znovu a znovu.

Nekonečný
proces

Správně vytříděná plechovka může stejnou cestu absolvovat znovu a znovu – donekonečna!

Při recyklaci nedochází ke ztrátě kvality materiálu. Recyklací se uspoří 95 % energie oproti výrobě nového materiálu. To je velký benefit pro životní prostředí!

Třiďte plechovky!

Každá zrecyklovaná plechovka bude zpět v obchodě za 60 dní.