Regulamentul campaniei ExtravaCANza 2021

Regulamentul campaniei ExtravaCANza 2021

Regulamentul campaniei ExtravaCANza 2021 1200 628 AdinaRO

Prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) are scopul de a informa participantii cu privire la seria de evenimente menite sa responsabilizeze turistii aflati in vacanta pe litoral prin actiuni personale in vederea crearii unui comportant responsabil fata de mediul in care traim prin reciclarea dozelor din aluminiu.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI 

 1. Concursul cu premii  ExtravaCANza (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre :

ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, avand codul de identificare fiscala 27035248 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor nr. 28/19.05.2010, cont IBAN RO11RZBR 0000 0600 1269 8368 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Obregia, reprezentata legal de dna Adina Magsi, in calitate de Director general

 1. Participantii la Concurs trebuie sa respecte termenii si conditiile regulamentului (denumit in continuare “Regulamentul”) privind desfasurarea Concursului.
  1. Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate si prin publicarea acestuia pe www.everycancounts.ro.eu/ro & www.alucro.ro  
  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor implicati in desfasurarea Concursului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
 2. SECTIUNEA 2. NATURA CONCURSULUI  SI  SCOPUL  ACESTUIA.
 3. 2.1. Concursul presupune desfasurarea de activitati interactive si diseminarea materialelor editate de catre Organizator cu referire la informatii despre producerea, colectarea si reciclarea dozelor din aluminiu, colectare si premiere. 

2.2. Obiectivele acestei campanii sunt:

 • conştientizarea importanţei reciclării dozelor din aluminiu prin actiuni experientiale care arata  beneficiile pe care reciclarea dozelor din aluminiu le are asupra mediului in care traim si imbunatirea calitatii vietii .
 • insuşirea unor deprinderi în spirit ecologic, în rândul turistilor
 • promovarea sistemului inteligent de colectare doze prin intermediului aparatului mobil care va fi prezent la evenimente.

SECTIUNEA  3. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI.
3.1. Concursul va fi organizat si se va desfasura in Mamaia,jud. Constanta.

SECTIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
4.1. Concursul se va desfasura in perioada 2 iulie – 22 august 2021.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE si  ETAPELE CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura dupa urmatorul mecanism :

– fiecare participant care va introduce doze in aparatul inteligent de colectare va fi recompensat de organizator astfel:

 • 5 doze din aluminiu goale = o doza cu bere Bergenbier/Bergenbier fara alcool, Cola, Fanta sau Sprite
 • Aleatoriu, aparatul va emite un bon castigator.Castigatorul acestui bon va primi pe loc un voucher din partea organizatorilor. Voucherul va fi extras dintr-o urna de catre castigator.Pe baza acestor vouchere, premiile inscrise pe voucher pot fi revendicate din orice magazine PENNY din tara pana la data de 31 august 2021.

Premiile puse in joc sunt urmatoarele:

 • Premii oferite de Coca-Cola:
  • 200 baxuri 330 ml CAN * 12 Coca-Cola Regular                    
  • 100 baxuri 330 ml CAN * 12 Fanta Orange   
  • 100 baxuri 330 ml CAN * 12 Sprite                 
 • Premii oferite de Bergenbier:
  • 100 baxuri (24 x 0,5 l CAN) Bergenbier 
  • 50 baxuri (24 x 0,5 l CAN) Bergenbier Fara Alcool
  • 50 baxuri (24 x 0,5 l CAN) FRESH  APPLE AND PEAR
  • 50 baxuri (24 x 0,5 l CAN) FRESH  RASBERRY AND BLUEBERRY
 • Premii oferite de Penny:
  • 175 vouchere cu premii Vivess,valabile in mag. Penny, astfel :
   • Rucsac cu roti, 10 bucati
   • Rucsac cu greutate redusa, 300 bucati
   • Geanta de voiaj, 30 de bucati
   • Halat de dus pentru copii, 50 bucati
   • Halat de dus pentru femei, 50 de bucati
   • Halat de dus pentru barbati, 50 de bucati

Valoarea totala a premiilor este de : 39.399,3 ron.

Prin DOZE DIN ALUMINIU se va intelege orice forma si dimensiune de ambalaj / recipient reciclabil provenit de la bauturi / sucuri / energizante pe care este inscriptionat semnul AL.

Persoanele care primesc o doza plina cu bere trebuie sa faca dovada ca au varsta de minim 18 ani. Persoanele minore nu vor primi doze de bere.

Cantitatea maxima de doze pline acordata unui singur participant va fi limitata la 6 doze/ zi.

5.2. Nici unul dintre premii nu poate fi inlocuit cu un alt bun ori serviciu.Premiile se vor oferi in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA  6.  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.
6.1 Concursul poate inceta inainte de  data de 22.08.2021 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Concursului, inclusiv in cazul aparitiei oricarei imposibilitatii a Organizatorilor (independente de vointa lor) de a asigura continuarea in cele mai bune conditii a Concursului.
6.2 Concursul mai poate inceta inainte de data de 22.08.2021 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorilor cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie. 

6.3. Concursul mai poate inceta inainte de data de 22.08.2021 in cazul in care premiile puse in joc se epuizeaza.


SECTIUNEA 7. LITIGII
7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorilor.
7.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

SECȚIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, să fie prelucrate de către Organizator si/sau partenerii acestuia in calitate de Operator de prelucrare date, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a abrogării Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare „GDPR”).

8.2. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Operator sunt: nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa, iar datele vor fi procesate în legătură cu organizarea prezentei campanii si acordarea premiilor.

8.3. Destinatarii datelor personale ale participantilor la campanie pot fi:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • departamentul de contabilitate.

8.4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel putin pe durata de valabilitate a campaniei precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

8.5. De asemenea, vă informăm că:

1) aveti dreptul de a va retrage, în orice moment, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea lui;

2) aveti dreptul de acces la datele sale personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea datelor personale (articolul 16 din GDOR), la ștergerea datelor personale (articolul 17 din GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR) și dreptul de a va opune prelucrării (articolul 21 din GDPR);

3) in situatia in care considerati că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveti dreptul de a depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:    anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

SECTIUNEA  9.  REGULAMENTUL.
8.1 Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate si prin accesarea site-ului www.everycancounts.eu/ro.