Actie en bewustmaking Inspirerende ervaringen die recycling van blikjes stimuleren Recycling buitenhuis Stimuleer recycling in de openbare ruimte en in de werkplaats

Onze missie

De EVERY CAN COUNTS campagne, die in 2009 in Engeland werd gelanceerd op initiatief van blikfabrikanten en metaalproducenten, is nu aanwezig in 19 Europese landen, waaronder België. Het blikje is een oneindig recycleerbare verpakking waarvan de fysieke eigenschappen niet afbreken tijdens het recyclen, waardoor het des te milieuvriendelijker is omdat het wordt gerecycled. Vandaag de dag worden meer dan 7 van de 10 blikken in Europa gerecycleerd gerecycled en dit cijfer stijgt voortdurend, met name dankzij initiatieven als EVERY CAN COUNTS.

Onze missie is om de recyclage van blikjes en aluminium in België te promoten.

Officieel wordt 98% van de blikken in België gerecycled Maar niet direct! Terwijl ongeveer de helft van de blikken via de blauwe PMD-zak wordt ingezameld, wordt de andere helft na verbranding van ongesorteerd huishoudelijk afval (grijze of witte zak) teruggewonnen. Dit betekent een aanzienlijke extra kostenpost voor de gemeenschap en een verlies aan metaalterugwinning. Het toont vooral aan dat er nog inspanningen moeten worden geleverd op het gebied van sortering.

Een van de belangrijkste opdrachten van EVERY CAN COUNTS is het stimuleren van recyclage buitenshuis, bij grote evenementen of op de werkvloer, aangezien slechts 56% van de Belgen nog steeds het juiste doet bij het sorteren buitenshuis (in vergelijking met 88% thuis). Het ontbreken van of een te klein aantal selectieve sorteerbakken in de openbare ruimte en in bedrijven is daar de oorzaak van. Het is onze taak om samen te werken met overheden en bedrijven om het aantal selectieve sorteerbakken in de openbare ruimte te vergroten.

Het informeren van de media over onze activiteiten en programma’s, het deelnemen aan de educatie van de jongsten via programma’s in scholen, het communiceren van het recyclingprobleem via sociale netwerken maken deel uit van de dagelijkse acties van EVERY CAN COUNTS om onze visie te realiseren: 100% gerecyclede blikjes in Europa.

Enkele cijfers

In 1854 werd de eerste aluminium staaf aan de Academie van Wetenschappen voorgesteld. In die tijd, geproduceerd in het laboratorium, was het duurder dan goud. Sindsdien is 75% van het geproduceerde aluminium, dankzij het feit dat het oneindig recycleerbaar is, nog steeds in omloop!

Een blikje van gerecycled aluminium bespaart 95% van de energie en de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met een blikje van zuiver of primair aluminium. Kortom, hoe meer onze blikjes worden gerecycled, hoe kleiner hun ecologische voetafdruk. Een blikje in een blauwe PMD-tas is in amper 60 dagen weer in omloop. De recyclingcyclus is dus extreem kort.

0

van de Belgen besteedt veel aandacht aan recycling

0

vindt het milieu belangrijker dan ooit

Aluminium Drankblikjes: de meest gestelde vragen

Ongeveer 31 miljard aluminium drankblikjes werden gerecycled in Europa (EU28 + EFTA) en dit aantal is in de loop der jaren gestaag toegenomen. Wij zijn van mening dat bovendien een aanzienlijk, maar helaas niet geregistreerd aantal gebruikte blikjes wordt ingezameld door de informele recyclingsector. Het gemiddelde recyclingpercentage van aluminium blikjes in Europa bedroeg 74,5% in 2017 en we willen dit verder verbeteren naar 90% of meer tegen het jaar 2030.

Ja, we kunnen het jaarlijkse recyclingpercentage van aluminium blikjes voor alle EU28- en EVA-landen voor de afgelopen twintig jaar leveren. Ze zijn verkrijgbaar via Europees Aluminium.

Lichtgewicht verwijst naar een vermindering van het totale metaalgewicht van de drankblikjes, terwijl ‘downgauging’ verwijst naar een vermindering van de dikte van de metalen spoel die wordt gebruikt om de drankblikjes te produceren.

Vandaag de dag is er slechts 12,2 kg aluminium nodig voor de productie van duizend 33cl aluminium drankblikjes. Sinds 1984 is de hoeveelheid aluminium die gebruikt wordt om een drankje van 33cl te maken gemiddeld met meer dan 24% verminderd. In 1984 bedroeg het gemiddelde blikgewicht 16,1 gram en dit is in de loop der tijd afgenomen tot 12,2% in 2016. (bron: MPE LCA-studie op basis van gegevens van 2016).

Er zijn fysieke grenzen aan wat kan worden gedaan in termen van licht gewicht, maar de fabrikanten van drankblikjes en de leveranciers van aluminium blikjes blijven voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling met doelen als verdere gewichtsvermindering, beter ontwerp, milieuvriendelijke inkten en coatings, hernieuwbare energie, recycling met behoud van aantrekkelijke ontwerpen en de introductie van gebruikersvriendelijke formaten voor de consument. De meest standaard maatvoeringen zijn 15, 25, 33 en 50 cl.

Er zijn meer dan 220 recyclingbedrijven voor aluminium, verspreid over Europa, die drankblikjes gemakkelijk kunnen recyclen door ze te hersmelten en vervolgens te raffineren tot nieuwe producten.

De grootste installaties voor de recycling van drankblikjes bevinden zich in Nachterstedt, Duitsland (Novelis), in Neuss, Duitsland (Hydro), in Warrington, Verenigd Koninkrijk (Novelis), in Neuf-Brisach, Frankrijk (Constellium) en in Athene, Griekenland (Elval).

Deze recyclingfabrieken doen voornamelijk aan zogenaamde gesloten kringloop “blikje-to-blikje” recycling, wat betekent dat ze aluminium blikken rollen produceren die klaar zijn om door blikfabrikanten te worden gebruikt voor de productie van nieuwe drankblikjes.

Als men overweegt om 33cl aluminium drankblikjes te produceren uit één ton gebruikte aluminium blikjes, zou men waarschijnlijk bijna 82.000 blikjes kunnen produceren, aangezien vandaag de dag slechts 12,2 kg aluminium nodig is voor de productie van duizend 33cl aluminium drankblikjes.

Dit heeft betrekking op de consumentengewoonten die in de loop der tijd zijn ontwikkeld en de verschillende drink- en eetgewoonten in de verschillende Europese landen. In landen met een aanzienlijke bierconsumptie per hoofd van de bevolking zijn blikjes waarschijnlijk erg populair, terwijl in andere landen de mensen liever meer frisdrank en steeds gezonder water in blikjes drinken. Blikjes met energiedrankjes zijn vooral populair onder jongere consumenten, terwijl anderen misschien liever een koele mousserende wijn uit een blikje drinken.

Dit hangt sterk af van de specifieke kenmerken van het land. Het inzamelen, sorteren en recyclen van afval wordt aan de lidstaten overgelaten.

Sommige landen hebben gekozen voor een huis-aan-huiscollectie van recyclebaar materiaal in combinatie met ophaalbakken op straat en in de openbare ruimte. Andere landen hebben ervoor gekozen om gebruikte drankblikjes in te zamelen via vrijwillige terugname-initiatieven waardoor recyclers een reductiecoupon in hun supermarkt kunnen krijgen of de schrootwaarde van het aluminium kunnen terugwinnen bij het dichtstbijzijnde schrootophaalpunt. Wat het systeem ook is, de hoge waarde van gebruikte aluminium blikjes levert een belangrijke bijdrage aan de economische/levensvatbaarheid van elk afvalophaalsysteem.

Ons Every Can Counts programma werkt altijd samen met bestaande nationale programma’s en probeert de inzameling en recycling van drankblikjes die buitenshuis worden geconsumeerd aan te pakken.

Vandaag de dag wordt ongeveer 30% van de drankblikjes buitenshuis geconsumeerd en de inzamelingsinfrastructuur ontbreekt vaak of is slecht geïmplementeerd.

Inderdaad! Drinkbekers worden voornamelijk gemaakt van aluminium en metalen zoals aluminium of staal worden beschouwd als permanente materialen, wat betekent dat ze tijdens het recyclingproces niet worden afgebroken of hun fysieke eigenschappen verliezen en oneindig kunnen worden gerecycled, ongeacht hun kleur, grootte of vorm.

Drinkbusjes van aluminium dragen vaak het aluminium symbool met twee achtervolgingspijlen of het meer officiële symbool met drie achtervolgingspijlen en het 41-nummer.

Het merk Metaal Recycling Zonder Einde, dat in 2014 is gelanceerd door de leden van Metal Packaging Europe – de vertrouwde autoriteit op het gebied van metalen verpakkingen in Europa – is van het grootste belang om consumenten te informeren en te helpen beter te begrijpen welke sleutelrol zij moeten spelen om metaal in de materiaalkringloop te houden door hun lege verpakkingen te recyclen.

Het merkteken Metaal Recycling Zonder Einde vereist geen ambitieuze taal of slimme bewoordingen. Het maakt duidelijk dat metaal voor altijd is, en wordt versterkt door het feit dat het bovenaan staat bij de consumenten, zodat het duidelijk is.

Het logo is vrij beschikbaar voor merkeigenaren en toepasbaar op alle vormen van metalen verpakkingen, dus niet alleen op drankblikjes.

Staalrecycling symbool Aluminium recycling symbool Metaal recycling
zonder einde

Terwijl het gemiddelde recyclingpercentage van aluminium blikjes in 2017 in Europa (EU28 + EVA) 74,5% bedroeg, ligt het recyclingpercentage in de bouw- en automobielsector nog hoger en bedraagt het gemiddeld meer dan 90%. Volgens de aluminiumindustrie is 75% van het ooit geproduceerde aluminium nog steeds in gebruik!

Er moet aan twee kanten meer worden geïnvesteerd:

– De openbare en particuliere autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de inzamelingsinfrastructuur moeten meer investeren in de inzameling en sortering van afval buitenshuis. In Europa wordt één drankje op de drie onderweg geconsumeerd en wanneer er geen nabijgelegen recyclingbak beschikbaar is, komen recycleerbare producten zoals drankblikjes in het beste geval terecht in de restafvalbak en vervolgens in een verbrandingsoven, waar het metaal nog steeds kan worden teruggewonnen door middel van een bodemasbehandeling. In het ergste geval eindigen ze hun leven op een stortplaats en zitten ze voor altijd vast, tenzij de stortplaatsen worden verwijderd. We hebben blikjes gevonden op oude stortplaatsen die klaar zijn voor recycling, maar natuurlijk mogen er nooit recyclagematerialen op stortplaatsen terechtkomen!

-Afvalverwerkingsbedrijven die sorteercentra exploiteren zouden ook meer moeten investeren in moderne sorteertechnologieën zoals Eddy Current Separators (ECS) die het mogelijk maken om niet-ijzerhoudende metalen zoals aluminium te scheiden van andere inerte materialen zoals plastic en glas.

Deze investeringen verdienen zich snel terug, aangezien deze systemen het mogelijk maken om een aanzienlijke aluminiumfractie die verloren zou zijn gegaan, terug te winnen. En aangezien aluminium van zeer hoge waarde is, genereert het doorverkopen van de gesorteerde aluminiumfractie nieuwe inkomsten die de investering snel compenseren.

Kijk voor het recyclingproces naar ons blikkenrecyclingverhaal: https://everycancounts.eu/can-recycling/.

Recycleerbare artikelen worden voornamelijk bij u thuis ingezameld op drie manieren. Er zijn ‘inzamel- en sorteer’-schema’s voor stoepranden waarbij de recycleerbare materialen al in hun respectievelijke materialen worden gesorteerd op de vrachtwagen aan de stoeprand; en ‘co-mingled’ inzamelschema’s waarbij al uw recycleerbare materialen in één compartiment op de vrachtwagen worden geplaatst voordat ze naar een Materials Recovery Facility (MRF) worden gebracht en worden gesorteerd.

Bij de MRF wordt alle gemengde recycling met de hand of machinaal (of beide) in verschillende soorten materialen gesorteerd en gescheiden voordat het naar de fabrikanten wordt gestuurd die er nieuwe producten van maken. Andere landen hebben zogenaamde ‘PMD’-inzamelschema’s waarbij Metaalverpakkingen inclusief blikjes samen met Kunststofverpakkingen en Drankkartons worden ingezameld. Zij maken gebruik van een brengsysteem of een stoeprandsysteem met gele of blauwe bakken of zakjes. De voorgesorteerde verpakkingsfractie gaat vervolgens naar een sorteercentrum, waar de aluminium blikjes samen met de andere aluminium artikelen worden gesorteerd door Eddy Current Separators.

Eenmaal ingezameld en gesorteerd worden gerecyclede materialen waardevolle grondstoffen op de wereldwijde markt. Gebruikte drankblikjes kunnen dan nieuwe drankblikjes worden en binnen ongeveer 60 dagen weer in de winkelrekken liggen. Het kan ook onderdeel worden van een fiets, een auto, een telefoon of zelfs een koffie capsule. Het maakt eigenlijk niet uit waar het gerecyclede metaal voor een tweede leven naartoe gaat, zolang het maar in de metalen lus blijft, waar het voor altijd kan blijven!

Absoluut, dat is geen probleem als de MRF’s zijn uitgerust met de juiste moderne sorteerapparatuur. Terwijl staal/ijzer verpakkingen eerst worden geïsoleerd met een magneet, zijnde een non-ijzerhouden metaal, wordt aluminium vervolgens gemakkelijk geïsoleerd van de rest van de afvalstroom dankzij de Eddy Current Separators die gebruik maken van sterke magnetische velden waarop aluminium reageert door te “springen” wanneer andere materialen niet zouden reageren. Dit maakt het mogelijk om aluminiumafval te isoleren in een tweede container die verder weg van het einde van een transportband in een sorteercentrum wordt geplaatst. De dichtstbijzijnde container zou dan alleen alles verzamelen wat geen ijzerhoudende- of niet-ijzerhoudende metalen verpakkingen zijn.

Nee, zo’n studie bestaat niet. Waar de Every Can Counts ook actief is, we werken altijd samen met bestaande afvalinzamelaars of Green Dot-organisaties om samen te proberen de uitdagende sorteer- en inzamelschema’s voor buitenshuis aan te pakken.

De visie van Every Can Counts is dat elk geconsumeerd blikje wordt gesorteerd en ingezameld voor recycling, waar het ook is geconsumeerd. Dit doet een beroep op de betrokkenheid en toewijding van meerdere actoren, van burgers tot merkeigenaren, organisatoren van festivals en evenementen, afvalinzamelaars, recyclers, inleverschema’s, educatie, gedragsveranderingscampagnes zoals Every Can Counts, inzamelinfrastructuur, enz.

Het ideale afvalsorteersysteem moet zowel aan kwantitatieve als kwalitatieve aspecten voldoen: het moet minimale verliezen in alle fasen van de recyclingketen (kwantiteit) mogelijk maken en tegelijkertijd een hoge zuiverheid in de gesorteerde fracties (kwaliteit) bieden. In het algemeen geldt dat hoe meer het afval stroomopwaarts wordt gesorteerd, hoe beter. Gescheiden inzameling garandeert een hogere waarde!

Geen enkele recycleerbare verpakking mag op een stortplaats terechtkomen en verbranding is naar onze mening slechts een op één na beste optie: hoewel metalen nog steeds grotendeels kunnen worden teruggewonnen via bodemasbehandeling, zijn de prijs en de aanvankelijke kwaliteit van de metaalfracties die via deze terugwinningsroute worden verkregen, vaak lager dan die welke via een goed sorteercentrum voor verpakkingsafval worden verkregen.  Er is een bijkomende en dus dure behandeling nodig om de resterende verontreiniging te verwijderen, voordat de blikken in een recyclage-installatie worden omgesmolten.

In 2050 hopen we oprecht dat elk drankje dat in Europa geconsumeerd wordt, gesorteerd en gerecycled kan worden. In de tussentijd streven we naar een algemene recyclingdoelstelling van 90% of meer in het jaar 2030.

Onderzoek en ontwikkeling zijn in deze sector voortdurend aan de gang. Hier is een korte selectie van de laatste innovaties:

  1. a) ALUMINIUM BEKERS: Meer informatie vindt u hier: https://www.ball.com/cups
  2. b) ALUMINIUM FLESSEN (van Wikipedia): De aluminium fles is gemaakt van volledig recyclebaar aluminium, vergelijkbaar met die van een aluminium drankblikje. De vorm is echter vergelijkbaar met die van een traditionele drankfles, met veel ontwerpen, waaronder hersluitbare deksels. Een breed scala aan aluminium drankflesprofielen, -stijlen en -configuraties is beschikbaar voor commerciële productie, waaronder ‘traditioneel’, ‘ovaal’ en ‘sportvormen’.

Er zijn verschillende standaardafwerkingen beschikbaar voor aluminium flessenblikjes die zijn ontworpen om te werken met standaard sluitingen en doppen voor de industrie, naast de standaard vuloperaties voor flessen. Een aantal traditionele afwerkingen zijn inbegrepen: 26 mm standaard kroonkurk, 38 mm dop afwerking, 38 mm doorlopende schroefdraad met kunststof huls, 38 mm ROPP en 28 mm doorlopende schroefdraad afwerking.

Drankmarketeers kiezen voor aluminium flessenblikken om vele redenen, waaronder het feit dat ze hersluitbaar, recyclebaar en duurzaam zijn. De fles zelf dient als etiket en de flessen kunnen ook op verschillende manieren worden gevormd.

  1. c) 360 END (van https://www.crowncork.com/beverage-packaging/innovations-beverage-cans/360-end): Met Crown’s 360 End® wordt het volledige deksel van het drankblikje verwijderd, waardoor het metalen blikje zelf in een drinkbeker verandert en er geen apart glaswerk meer nodig is. De 360 End® is ideaal voor de bierindustrie en laat de volle smaak en het aroma van het bier de zintuigen van de drinker raken. Het maakt het blikje ook een nog aantrekkelijker pakket voor buitenactiviteiten en situaties waarin consumenten zich gemakkelijk willen kunnen verplaatsen en hun bier willen drinken, bijvoorbeeld bij festivals, evenementen en buitenactiviteiten.

Aluminium blikjes vormen geen ernstig gezondheidsrisico, maar de vloeistof die ze bevatten mag niet in direct contact komen met het metaal, vooral om het metaal te beschermen tegen de mogelijke impact van zuurhoudende dranken zoals sinaasappelsap of energiedranken. Een zeer dun laagje lak wordt aangebracht op het binnen oppervlak van het drankblikje, om elk contact met de vloeistof en de daaropvolgende migratie van het metaal naar de drank te voorkomen. Inkten op waterbasis bedekken het buitenoppervlak van het blikje voor decoratiedoeleinden.

Meer informatie vindt u hier: https://european-aluminium.eu/resource-hub/health-fact-sheets/

DE MAGIE VAN DE RECYCLING VAN BLIKJES

LEES MEER

Nieuws & Events

Contact

Tervuerenlaan 168
1150 BRUSSEL